Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012Η 5ηΙουνίου, Παγκόσμια «Ημέρα Περιβάλλοντος», είναι ευκαιρία απολογισμών, επιβεβαίωσης απόψεων, επιβράβευσης μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης , συσπείρωσης διαφορετικών γενεών. Είναι μια παγκόσμια και πανεθνική συγχορδία, επισημοποιημένη όσο μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, αλλά ταυτόχρονα εκτεθειμένη στον κίνδυνο της μετατροπής της σε χρόνο διακίνησης αβλαβών ιδεών….
Σήμερα η ριζοσπαστική πολιτική οικολογία βρίσκεται στον αντίποδα των εύκολων και ανώδυνων εορτασμών. Θέμα της είναι μια διαρκής πολιτική εγρήγορση, μια διαρκής καμπάνια εναντίον της κοινοτοπίας και της οκνηρίας. Υπόθεσή της είναι η οικολογικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και ο  μετασχηματισμός του μοντέλου κατανάλωσης, των ατομικών αλλά και των συλλογικών αγαθών – όπως είναι ο δημόσιος ή δομημένος χώρος, η κυκλοφορία προσώπων και πραγμάτων.. Υπόθεσή της είναι μια νέα κατάσταση κοινωνικής αυτογνωσίας μέσω της παράκαμψης των στενά οικονομικών δεικτών και της ανάδειξης νέων, εμπλουτισμένων «ΑΕΠ», με ενσωμάτωση όλων των παραμέτρων της ανθρώπινης ευημερίας. Υπόθεσή της είναι μια οικονομία χαμηλών εισροών και εκροών, με μικρές επεμβάσεις στη φύση, μακροβιότητα προϊόντων, ανακύκλωση και περιορισμένες απορρίψεις «αποβλήτων».…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η φετινή «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» βρίσκει το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον στη χώρα μας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.
Τα προηγούμενα χρόνια οι κυρίαρχες μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις κατεδάφισαν κάθε θεσμική περιβαλλοντική κατάκτηση, νομιμοποίησαν αυθαιρεσίες μεγάλης κλίμακας, πρόσφεραν «γη και ύδωρ» σε επίδοξους επενδυτές για να λεηλατήσουν τις πόλεις και την ύπαιθρο. Επεκτάθηκε η δραματική περιβαλλοντική υποβάθμιση και μεθοδεύτηκε η πλήρης εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και η ιδιωτικοποίηση βασικών κοινών αγαθών όπως το νερό και η ενέργεια.
Το κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, σε συνθήκες ακραίου νεοφιλελευθερισμού, αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και χρειάζεται ν’ αλλάξει ριζικά.
Η διέξοδος από τη σύνθετη οικονομική, κοινωνική και οικολογική κρίση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα συνειδητό και συνολικό κοινωνικοπολιτικό αναπροσανατολισμό. Στην αντίληψη και στις προγραμματικές στοχεύσεις της αριστεράς σήμερα το περιβάλλον αποτελεί αναπαλλοτρίωτο, συλλογικό πόρο της κοινωνίας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ αντιπαραθέτει ένα ριζικά διαφορετικό παραγωγικό, κοινωνικό και οικολογικό σχέδιο ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό στηρίζεται στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πόρους κάθε περιοχής, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των μελλοντικών γενιών, επιδιώκει την ισορροπία και τη συνέργεια μεταξύ αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης και υπηρεσιών, διαφυλάσσει το περιβάλλον και επιτρέπει τη διανομή της παραγόμενης αξίας στο σύνολο του πληθυσμού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Θα βαδίσουμε σταθερά μαζί με τα κινήματα για το περιβάλλον και την οικολογία και θα συνεχίσουμε να δίνουμε από κοινού τη μάχη απέναντι στα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα, για τη δημοκρατική επαναθεμελίωση και επέκταση του περιβαλλοντικού δικαίου, την ανατροπή του σημερινού παραγωγικού - καταναλωτικού προτύπου και την ισόρροπη, συμβατή με το περιβάλλον ανάπτυξη υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/06/2012